IRLEN

SYNDROM

a jeho působení na člověka

Tisíce dětí, pro které je čtení únavné a nepříjemné, nevědomky trápí Irlen syndrom. Aby dosáhly stejných výsledků jako jejich vrstevníci, musí pracovat s vyšším úsilím. Často potřebují zvláštní vzdělávací opatření. Mnohým z nich mohou pomoci speciální barevné filtry nebo brýlové čočky. 

Výzkumy ukazují, že až pro 20 % dětí v běžném vzdělávání je používání barevných fólií při čtení prospěšné a pro 5 % z nich je prospěch významný. Irlen syndrom je oslabená schopnost mozku kvalitně zpracovávat vizuální informaci. Ve školní praxi má tato kvalita zpracování vliv na to, jak žák vnímá písmena, slova a jak čte. Potíže se zpracováním vizuálních vjemů mohou být též příčinou nevysvětlitelných fyzických symptomů, jako jsou bolesti hlavy, únava očí, vyčerpání, zvýšený motorický neklid dítěte při práci s textem.

Jak zjistíte, že trpíte Irlen syndromem?

Symptomy Irlen syndromu jsou různé, mohou jimi být bolesti hlavy a migrény (zvláště při práci s počítačem), únava očí, slova nebo písmena, která jako by poskakovala nebo se posouvala po stránce, rozmazávala se. Lidé, kteří trpí vizuálním stresem, vidí stránku odlišně díky zkreslení vnímání v důsledku bílého pozadí. Mohou však také hůře vidět za šera a mít zhoršenou prostorovou orientaci.

Projevy IRLEN syndromu při práci s textem

Irlen syndrom způsobuje následující typická zkreslení tištěného textu, ačkoli ne všechna musí nezbytně pozorovat každý.

Zklidnění mozkové aktivity při použití IRLEN metody

Funkční magnetická rezonance (fMRI), skeny jednofotonové emisní počítačové tomografie (SPECT) a pokročilé technologie mapování mozkové odezvy, ukazují skutečné změny a normalizaci fungování mozku při působení vnějších podnětů. Objektivně dokumentují výrazně zvýšenou funkci mozku a následnou normalizaci mozkové aktivity při intenzivní stimulaci zrakového vnímání a) bez použití individuálně předepsaných filtrů a b) při aplikaci individuálně předepsaných barevných filtrů.

browser bar

Terapie

V rámci terapie Irlen syndromu se používají dva základní nástroje nebo lépe řečeno pomůcky. Pro zlepšení kvality života našich klientů a jejich podporu při zvládání běžných životních situací používáme barevné fólie pro čtení a speciálně zabarvená brýlová skla.

Irlen Overlays

Základní úpravy prostředí pro lepší čtení dosahujeme za pomoci použití barevných fólií (Irlen Overlays), barevného papíru, přenastavením elektronických zařízení nebo jejich doplnění o barevný filtr. To samozřejmě nepomůže s problémy způsobenými osvětlením nebo tam kde dochází ke zkreslenému vnímání prostoru.

Irlen Spectral Filters 

Barevně tónovaná brýlová skla (Irlen Spectral Filters) doporučujeme těm klientům, kteří vnímají výrazné percepční zkreslení textu při čtení nebo pociťují fyzické nepohodlí. Jsou také nezbytné, když jasné nebo umělé osvětlení zvyšuje zkreslení, nepohodlí nebo vyvolává další příznaky. Zbarvení brýlových filtrů je individuálně vybíráno pro každého klienta.

1 mil.

Klientů

10 tis.

Terapeutů

170

Center

47

Zemí

Helen Irlen

v roce 1983 objevuje přínos barevných filtrů. Ty aplikuje při percepčních zkresleních popisovaných žáky školy, ve které pracovala, při čtení.  

Jako psycholog se dále věnovala výzkumu působení barev na lidské vnímání. Nejprve svůj objev oslabení, které při čtení vzniká pojmenovala „syndrom skotopické citlivosti”. V průběhu jejího dalšího výzkumu se ukázalo, že název byl nepřesný a přestal se používat. V průběhu času se pro percepční zkreslení vznikající především působením černého textu na bílém pozadí ustálil název „Irlen syndrom”. Helen svou metodu standardizovala a rozšířila do celého světa. Její unikátní vyšetřovací a terapeutickou metodou pracuje přes 10 000 certifikovaných odborníků. Je autorkou několika knih a stále aktivně pracuje a přednáší. Do jejího terapeutického záběru spadá jak terapie pomocí barevných fólií přikládaných na čtený text, tak aplikace speciálních filtrů do brýlí. 

Problémy se čtením, poruchy učení, dyslexie, Irlen syndrom a AD/HD

Dlouholetý výzkum, který započal v roce 1980 přinesl účinné řešení pro jednotlivce s poruchami čtení v podobě speciálních barevných filtrů. V rámci tohoto výzkumu byly vyvinuty barevné filtry, které zlepšují čtení a přispívají k vyšší přesnosti a porozumění textu. Tyto filtry jsou zvláště účinné při terapii Irlen syndromu, dyslexie a AD/HD. Poruchy čtení jsou spojeny s neschopností mozku správně zpracovávat vizuální informace, což může ovlivnit vnímání písmen a slov a tím i schopnost číst. Jedním z důsledků tohoto stavu, známého jako vizuální stres, je zkreslené vnímání textu. Tento stav je často pozorován u jedinců trpících dyslexií a dalšími poruchami učení. Čtení černého písma na bílém pozadí může být pro tyto jedince extrémně náročné a může způsobovat nevysvětlitelné fyzické příznaky, jako jsou bolesti hlavy, únava a namáhání očí. Je důležité si uvědomit, že tyto poruchy mají genetický původ a mohou se přenášet z generace na generaci od matky nebo otce. Sourozenci a potomci jedinců s poruchou čtení mají mírně vyšší pravděpodobnost výskytu problémů se čtením než je průměr. Je třeba zdůraznit, že neexistují standardizované vzdělávací ani lékařské testy, které by tyto poruchy jednoznačně identifikovaly.

Zajímá vás více?

Přejděte na webové stránky Irlen Institute v USA.